Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
05.09.2019
На вниманието на кандидатите за вещи лица и съдебни преводачи [ още ... ]

 

   

Съдебни преводачи

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нормативна уредба
Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти
Тарифа №1 към Закона за държавните такси
Тарифа за ДТ, събирани от съда по ГПК
Вещи лица
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
Етичен кодекс на съдебните служители
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове на интернет страницата
Вътрешни правила за случайното разпределение на делата
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42 ал.4 и сл. от ГПК
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела
Защита на личните данни
Стратегически план за периода 2017 - 2019 г.
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2019 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас