Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
27.11.2018
Информация за хода на наказателно дело за причинена смърт на две лица, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност [ още ... ]

 

   

АНКЕТА

Как оценявате работата на ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО

 

Настоящото проучване цели да установи удовлетвореността на граждани и адвокати от работата на Окръжен съд - Габрово. Вашите мнения ще бъдат ползвани за подобряване на качеството на услугите, които институцията предоставя.

В каква насока може да се подобри административното обслужване в Окръжен съд - Габрово? (може да посочите повече от един отговор)

Отношението на служителите към гражданите (добронамереност, уважение)
Даване на ясна/разбираема устна информация за съдебните дела и процедури
Предоставяне на по-обширна писмена информация за съдебните процедури (формуляри, информационни табла, брошури и др.)
Осигуряване на по-широк кръг електронни услуги (относно справки по дела)
Експедитивност при обслужването
Подобряване на работната среда, в която се предоставят услугите

Благодарим Ви за участието!

ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Структура
Съдии
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Фотогалерия
Годишен доклад
Декларация по ЗПРКИ
Анкета
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2018 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас