Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
02.12.2019
НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО [ още ... ]

 

   

АНКЕТА

Как оценявате работата на ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО

 

Настоящото проучване цели да установи удовлетвореността на граждани и адвокати от работата на Окръжен съд - Габрово. Вашите мнения ще бъдат ползвани за подобряване на качеството на услугите, които институцията предоставя.

Коя информация от интернет страницата на Окръжен съд – Габрово е най-полезна за Вас? (Може да посочите повече от един отговор)

График за насрочените заседания
Публикувани съдебни актове
Информация за контакт (адрес, телефони, ел. адреси), банкови сметки
Прессъобщения
Вътрешни правила
Образци на документи
Информация за съдебните служби
Информация за вещи лица / съдебни преводачи
Информация за съдебни заседатели
Информация за стажант-юристи
Обявления на съдебни изпълнители
Връзки с други институции
Правна култура

Благодарим Ви, че споделихте Вашето мнение!

ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Структура
Съдии
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Фотогалерия
Годишен доклад
Декларация по ЗПРКИ
Анкета
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2020 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас