Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
27.11.2018
Информация за хода на наказателно дело за причинена смърт на две лица, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност [ още ... ]

 

   

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

 

В раздела са публикувани съдебни актове по граждански и наказателни дела, постановени след месец май 2009 г.,  актове по търговски дела, постановени от началото на 2010 г. и актове по фирмени дела, постановени след месец ноември 2013 година.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за съдебната власт актовете на съдилищата, с изключение на тези по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание, се публикуват незабавно след постановяването при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Решенията, с които присъдите са влезли в сила, се публикуват след получаване на уведомление от прокурора, че са предприети действия по привеждането им в изпълнение.

Публикуването на актовете се извършва по начин, който не позволява идентифицирането на физическите лица, упоменати в тях.

Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, се публикуват без мотивите им.

Справката с публикуваните актове е генерирана от деловодната програма използвана от съда.

 


За навигация използвайте препратките в дясно. 
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
График на заседанията
Заседaнията днес – зала 1
Заседнията днес – зала 4
Указания за достъп до публикувани съдебни актове
Постановени съдебни актове:
Влезли в сила съдебни актове:
Обявления на съдебни изпълнители
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в България
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2018 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас