Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
27.11.2018
Информация за хода на наказателно дело за причинена смърт на две лица, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност [ още ... ]

 

   

График на заседанията

Справка за насрочените дела
за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.

 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 10 - 14 декември 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 3 - 7 декември 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела през периода 26 - 30 ноември 2018 г.
 График на заседанията по граждански и наказателни дела за периода 19 - 23 ноември 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 12 - 16 ноември 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 12 - 16 ноември 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 5 - 9 ноември 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 22 октомври - 2 ноември 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 22 октомври - 2 ноември 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 8 - 19 октомври 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 1 - 5 октомври 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 1 - 5 октомври 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 25 - 28 септември 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 25 - 28 септември 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 17 - 21 септември 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 17 - 21 септември 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела, насрочени за разглеждане през периода 10 - 14 септември 2018 г.
 График на заседанята по наказателни дела насрочени за разглеждане през периода 10 - 14 септември 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 3 - 9 септември 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 1 - 31 август 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 19 - 31 юли 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 9 - 13 юли 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 2 - 6 юли 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 2 - 6 юли 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 25 - 29 юни 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 25 - 29 юни 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 18 - 22 юни 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 11 - 15 юни 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 11 - 15 юни 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела за периода 4 - 8 юни 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 4 - 8 юни 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 21 май - 1 юни 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 14 - 18 май 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 14 - 18 май 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 8 - 11 май 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела за периода 8 - 11 май 2018 г.
 График на заседанията по граждански и наказателни дела през периода 30 април - 4 май 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 23 - 27 април 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 23 - 27 април 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 16 - 20 април 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 16 - 20 април 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела през периода 2 - 13 април 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела през периода 26 - 30 март 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 19 - 23 март 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 12 - 16 март 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 12 - 16 март 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела през периода 6 - 9 март 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 26 февруари - 2 март 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 23 февруари - 2 март 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела през периода 19 - 23 февруари 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 12 - 16 февруари 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 12 - 16 февруари 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за перода 5 - 9 февруари 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 29 януари 2018 г. - 2 февруари 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 22 - 26 януари 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 22 - 26 януари 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела, насрочени за разглеждане през периода 15 - 19 януари 2018 г. 
 График на заседанията по наказателни дела за периода 15 - 19 януари 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 8 - 12 януари 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 8 - 12 януари 2018 г.

 

 

 

 


 
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
График на заседанията
Заседaнията днес – зала 1
Заседнията днес – зала 4
Указания за достъп до публикувани съдебни актове
Постановени съдебни актове:
Влезли в сила съдебни актове:
Обявления на съдебни изпълнители
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в България
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2018 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас