Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
23.02.2018
Информация за хода на наказателно дело за причинена смърт на две лица, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност [ още ... ]

 

   

График на заседанията

Справка за насрочените дела
за периода от 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г.

 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 26 февруари - 2 март 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 23 февруари - 2 март 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела през периода 19 - 23 февруари 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 12 - 16 февруари 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 12 - 16 февруари 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за перода 5 - 9 февруари 2018 г.
 График на заседанията по граждански, търговски и наказателни дела за периода 29 януари 2018 г. - 2 февруари 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 22 - 26 януари 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 22 - 26 януари 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела, насрочени за разглеждане през периода 15 - 19 януари 2018 г. 
 График на заседанията по наказателни дела за периода 15 - 19 януари 2018 г.
 График на заседанията по граждански и търговски дела през периода 8 - 12 януари 2018 г.
 График на заседанията по наказателни дела през периода 8 - 12 януари 2018 г.

 

 

 

 


 
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
График на заседанията
Заседнията днес – зала 1
Заседнията днес – зала 4
Указания за достъп до публикувани съдебни актове
Постановени съдебни актове:
Влезли в сила съдебни актове:
Обявления на съдебни изпълнители
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в България
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2018 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас