Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
09.10.2018
Информация за хода на наказателно дело за причинена смърт, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност [ още ... ]

 

   

Обявления на държавни съдебни изпълнители

 Обявление по изпълнително дело № 53/2015 и присъединено към него изпълнително дело № 16/2016 по описа на СИС при Районен съд - Дряново, ДСИ Надежда Кръстева, относно публична продан на недвижим имот
Период на публичната продан 19 октомври 2018 г. - 19 ноември 2018 г.
 Обявление № 10-1 по изпълнително дело № 29/2007 г. по описа на СИС при Районен съд - Трявна, ДСИ Радомира Ковачева, относно публична продан на едвижим имот
Период на публичната продан 8 октомври 2018 г. - 8 ноември 2018 г.
 Обявление по изпълнително дело № 93/2012 г. по описа на СИС при Районен съд - Севлиево, ДСИ Севдалина Георгиева, относно публична продан на недвижим имот в с. Ряховците, общ. Севлиево
Период на публичната продан 8 октомври 2018 г. - 8 ноември 2018 г.
 Обявление по изпълнително дело № 45/2010 г. по описа на СИС при Районен съд - Трявна, ДСИ Радомира Ковачева, относно публична продан на идеална част от недвижим имот
Период на публичната продан 18 септември 2018 г. - 18 октомври 2018 г.
 Обявление по изпълнително дело № 19/2016 по описа на СИС при Районен съд - Дряново, ДСИ Надежда Кръстева, относно публична продан на специален автомобил
Период на публичната продан 17 септември 2018 г. - 17 октомври 2018 г.
 Обявление по изпълнително дело № 45/2015 г. на СИС при Районен съд - Дряново, ДСИ Надежда Кръстева, относно публична продан на идеални части от недвижими имоти
Период на публичната продан 17 септември 2018 г. - 17 октомври 2018 г.
 Обявление по изпълнително дело № 6/2018 г. по описа на СИС при Районен съд - Дряново, ДСИ Надежда Кръстева, относно публична продан на недвижим имот
Период на публичната продан 17 септември 2018 г. - 17 октомври 2018 г.
 Обявление по изпълнително дело № 88/2014 по описа на СИС при Районен съд - Дряново, ДСИ Надежда Кръстева, относно публична продан на идеални части от недвижими имоти в Дряново
Период на публичната продан 17 септември 2018 г. - 17 октомври 2018 г.
 Обявление по изпълнително дело № 226/2011 г. по описа на СИС при Районен съд - Севлиево, ДСИ Севдалина Георгиева, относно публична продан на урегулиран поземлен имот
Период на публичната продан 14 септември 2018 г. - 14 октомври 2018 г.
 
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
График на заседанията
Заседaнията днес – зала 1
Заседaнията днес – зала 4
Указания за достъп до публикувани съдебни актове
Постановени съдебни актове:
Влезли в сила съдебни актове:
Обявления на съдебни изпълнители
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в България
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2018 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас