Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
23.02.2018
Информация за хода на наказателно дело за причинена смърт на две лица, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност [ още ... ]

 

   

Обявления на държавни съдебни изпълнители

 Обявление по изпълнително дело № 27/2018 г. по описа на СИС при Районен съд - Севлиево, ДСИ Снежина Дянкова, относно публична продан на движима вещ - МПС 
Период на публичната продан 12 март 2018 г. - 12 април 2018 г.
 Обявление по изпълнително дело № 19/2016 по описа на СИС при Районен съд - Дряново, ДСИ Надежда Кръстева, относно публична продан на движима вещ (специален автомобил) 
Период на публичната продан 2 март 2018 г. - 2 април 2018 г.
 Обявление № 10 по изпълнително дело № 20104240400045 по описа на СИС при Районен съд - Трявна, ДСИ Радомира Ковачева, относно публична продан на недвижим имот в с. Кръстец, общ. Трявна
Период на публичната продан 27 февруари 2018 г. - 27 март 2018 г.
 Обявление по изпълнително дело № 53/2015 и присъединено към него изпълнително дело № 16/2016 по описа на СИС при Районен съд - Дряново, ДСИ Надежда Кръстева, относно публична продан на идеални части от недвижим имот в Дряново
Период на публичната продан 8 февруари 2018 г. - 8 март 2018 г.
 Обявление по изпълнително дело № 226/2011 г. по описа на СИС при Районен съд - Севлиево, ДСИ Снежина Дянкова, относно публична продан на недвижим имот в с. Шумата, общ. Севлиево 
Период на публичната продан 26 януари 2018 г. - 26 февруари 2018 г.
 
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
График на заседанията
Заседнията днес – зала 1
Заседнията днес – зала 4
Указания за достъп до публикувани съдебни актове
Постановени съдебни актове:
Влезли в сила съдебни актове:
Обявления на съдебни изпълнители
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в България
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2018 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас